Cazare la Munte: Valea Prahovei, Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Poiana Brasov, Bran si Moeciu
Cazare Valea Prahovei, Oferte Craciun 2017 Valea Prahovei, Oferte Revelion 2018 Valea Prahovei, Apartamente Sinaia, Apartamente Busteni, Oferte Cazare, Oferte Revelion 2018, O saptamana la Munte, Apartamente Azuga, Team-Building, Oferte Cazare Pasti, Oferte Cazare Ieftina, Cazare la Munte, Apartamente Predeal, Apartamente in Regim Hotelier, Inchirieri apartamente Sinaia, Tabere Valea Prahovei, Oferte Valea Prahovei, Valea Prahovei, Cazare Sinaia, Cazare Busteni, Cazare Azuga, Cazare Predeal, Cazare Bran, Inchirieri Valea Prahovei, Oferte Tabere 2017 Valea Prahovei, Hoteluri Valea Prahovei, Tabere Sinaia, Tabere Busteni, Tabere Azuga, Tabere Predeal, Tabere Bran, Cazare Apartamente Sinaia, Cazare Apartamente Busteni

 
Cazare la Munte: Valea Prahovei, Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Poiana Brasov, Bran si Moeciu Infomontan va prezinta ofertele de Cazare din Valea Prahovei - Conferinte - Cazare in Statiunile Montane si va propune Excursii si Pachete CompleteGHID destinat cetățenilor români care călătoresc în străinătateTelefoane utile: La nivelul Politiei de Frontiera Române exista o linie telefonica non-stop (prefix + 959 pentru judetele de frontiera si 9590 pentru Capitala), prin intermediul careia orice persoana poate semnala incidente neplacute survenite în traficul transfrontalier sau înregistrarea unor fapte care aduc atingere imaginii institutiei si implicit calitatii de functionar public cu statut special.

Sesizări și reclamații pot fi făcute direct Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, accesând pagina de internet www.politiadefrontiera.ro sau la adresele de e-mail: pfr@politiadefrontiera.ro și pfr@mai.gov.ro

De asemenea, pentru sesizări privind acte de corupție săvârșite de polițiștii de frontieră, vă puteți adresa:
 • Corpului de Control al Ministrului Administrației și Internelor tel. - 021/303.70.84;
 • Direcției Generale de Informații și Protecție Internă din Ministerul Administrației și Internelor - București - tel. 021/315.87.52;
 • Direcției Generale Anticorupție din Ministerul Administrației și Internelor - 021/324.12.76.

Stimați cetățeni,

Fiecare dintre noi dorim să călătorim în străinătate, pentru a vedea lumea sau pentru a căuta o viață mai bună. O altă dorință pe care o împărtășim cu toții, aceea de a adera la Uniunea Europeană, are în bună parte aceeași motivație. Dorim să aderăm la Uniunea Europeană pentru a face parte din lumea civilizată și pentru a avea parte de un trai mai lipsit de griji. Dar pentru a ajunge la capătul acestui drum, trebuie să respectăm o serie de reguli, impuse de statele membre ale Uniunii, care constituie condiții obligatorii în vederea aderării. Unele dintre aceste reguli (transpuse în legislația românească, așa cum au fost formulate în Convenția de Aplicare a Acordului Schengen și în Manualul Comun Schengen, acte obligatorii pentru România) sunt prezentate în acest ghid de călătorie. Păstrați cu grijă documentele care vă sunt cerute la Punctul de trecere a frontierei, pentru că vă vor fi solicitate, pe parcursul călătoriei, și de către polițiștii din alte țări. Vă rugăm să respectați aceste reguli, care nu au scopul de a vă face călătoria mai dificilă, ci de a vă proteja pe parcursul acesteia și de a asigura, prin îndeplinirea condițiilor impuse, aderarea României la Uniunea Europeană. Vă doresc o călătorie plăcută și fără incidente!

Ministrul Administrației și Internelor
 Ce trebuie să prezentați la controlul de frontieră, pentru a călători, în scop particular, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare?
 • Pașaport valabil;
 • Asigurare medicală - valabilă pentru întreaga perioadă de ședere în statul pe teritoriul căruia călătorește persoana în cauză (vezi pagina 10);
 • Biletul de călătorie dus-întors, cartea verde a autoturismului sau sumele necesare asigurării transportului (vezi pagina 6);
 • Dovada deținerii unei sume minime în valută (vezi pagina 5);
 • Documente care justifică scopul și condițiile șederii planificate (vezi pagina 7).

Care este cuantumul sumei minime în valută? Suma minimă în valută, pentru fiecare persoană, se constituie din:
 1. 150 euro sau echivalent în altă valută liber convertibilă, sumă destinată să acopere cheltuielile de transport până în țara de destinație și întoarcere în România;
 2. O sumă destinată cheltuielilor de întreținere corespunzătoare perioadei de ședere, al cărui cuantum este următorul:
  • 20 euro sau echivalent în altă valută liber convertibilă, pentru fiecare zi de ședere declarată, dar nu mai puțin de 100 de euro (suma corespunzătoare unei șederi de minim 5 zile), în cazul călătoriei în fostele state socialiste pentru care nu este necesară viza de intrare, cu excepția celor care au devenit membre ale U.E.;
  • 30 euro sau echivalent în altă valută liber convertibilă, pentru fiecare zi de ședere declarată, dar nu mai puțin de 150 de euro (suma corespunzătoare unei șederi de minim 5 zile), în cazul călătoriei în statele din U.E. și în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare.

Cum faceți dovada deținerii sumelor în valută? Dovada deținerii sumelor în valută se face prin una din următoarele forme:
 1. Suma în valută efectivă;
 2. Cecuri de călătorie;
 3. Carduri cu utilizare internațională, însoțite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieșirea din țară;
 4. Alte garanții financiare, cum sunt:
  • Scrisoare de garanție sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care găzduiește cetățeanul român pe teritoriul statului de destinație și autentificate conform legii statului respectiv;
  • Garanția legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.

Ce categorii de persoane sunt exceptate de la dovada sumei în valută?
 • Minorul sub 14 ani înscris în pașaportul părinților;
 • Minorul care se deplasează la rude sau la părintele / părinții care lucrează ori sunt stabiliți în statul de destinație. În aceste situații se vor prezenta documente doveditoare.
 • Cetățenii români care se deplasează în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru țara de destinație, indiferent de durata deplasării;
 • Cetățenii români care prezintă la ieșirea din țară un document oficial care atestă existența dreptului de ședere, precum și, după caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, dacă urmează să călătorească direct pe teritoriul acelor state;
 • Cetățenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic;
 • Posesorii unui permis de ședere valabil, eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene;

Ce documente puteți prezenta în schimbul sumei destinate să acopere cheltuielile de transport (150 euro)?
 • Bilete dus-întors;
 • Vouchere sau alte documente care atestă plata în avans a serviciilor structurilor de primire turistice din țara de destinație, cu condiția ca acestea să includă și cheltuielile de transport.

Care sunt excepțiile de la dovada sumei destinate să acopere cheltuielile de întreținere?
 • persoanele care prezintă la controlul de frontieră voucher sau alte documente care atestă plata în avans a serviciilor structurilor de primire turistice din țara de destinație;
 • persoanele care călătoresc în scop de studii sau alte forme de pregătire și dețin documente din care rezultă asigurarea financiară a călătoriei;
 • persoanele care călătoresc în scop turistic și au invitație din partea persoanei care găzduiește cetățeanul român, din care rezultă asigurarea financiară a călătoriei;
 • persoanele care dețin documente care atestă faptul că persoana se deplasează în străinătate pentru a participa la simpozioane, conferințe, manifestări cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori îmbolnăvirea sau decesul unei rude stabilite în străinătate, din care rezultă asigurarea financiară a călătoriei.

Prin ce documente justificați scopul și condițiile șederii planificate? Pentru călătorii în scop profesional:
 • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din România, care să ateste calitatea de comerciant; în cazul în care persoana care urmează să se deplaseze în străinătate are o altă calitate în cadrul societății decât cea care poate fi atestată prin certificat, se prezintă și o împuternicire de reprezentare din partea societății respective sau a comerciantului;
 • Invitație din partea unei firme sau autorități la întruniri sau manifestări în scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesională desfășurată;
 • Alte documente care atestă existența relațiilor de afaceri sau a relațiilor având legătură cu activitatea profesională desfășurată;
 • Bilete de intrare la târguri și congrese. Pentru călătorii în scop turistic sau particular:
 • Documente justificative de la structurile de primire turistice;
 • Confirmarea rezervării de servicii turistice de la structurile de primire turistice din străinătate, inclusiv confirmări care privesc rezervări efectuate prin intermediul internet-ului;
 • Voucher, eliberat de o agenție de turism licențiată potrivit legii;
 • Invitație din partea persoanei care găzduiește cetățeanul român.

Atenție! Unele state solicită ca invitația să corespundă anumitor reguli, care sunt obligatorii:
Pentru Spania, invitația trebuie făcută la un notar spaniol, iar din aceasta trebuie să rezulte în mod expres următoarele (orice alt tip de invitație nefiind acceptat):
 • Cel care invită să fie cetățean spaniol sau străin cu permis de rezidență în Spania;
 • Să nu fi invitat o altă persoană în ultimele 6 luni;
 • Să posede mijloace legale de întreținere și să se oblige să-i asigure persoanei invitate întreținere, cazare și asistență sanitară;
 • Se obligă să garanteze că persoana se întoarce în țară;
 • Cel care este invitat să nu muncească în Spania;

Hârtia invitației este una specială (în lumină incidentă prezintă un desen de siguranță), care trebuie să aibă în partea superioară centrală a paginilor stema Spaniei. Invitația trebuie prezentată numai în original (nu se admit copii xerox sau fax) și trebuie să fie supralegalizată în Spania, cu apostila de la Haga.

Pentru Republica Federală Germania, invitația trebuie să conțină o declarație de preluare a cheltuielilor. Pentru călătorii în scop de studii sau alte forme de pregătire:
 • Confirmarea de înscriere la o instituție de învățământ în scopul participării la pregătiri și perfecționări teoretice și practice;
 • Carnetul de student și certificatul de studii de la instituțiile de învățământ.

Pentru călătorii în alte scopuri:
 • Inscrieri, programe sau alte documente care atestă faptul că persoana urmează a se deplasa pentru a se înscrie sau a participa la un concurs de admitere la o instituție de învățământ în străinătate;
 • Confirmări de participare, bilete de intrare sau chitanțe, pentru manifestări politice, științifice sau religioase, pe cât posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele instituției care invită și durata șederii;
 • Documente care atestă faptul că persoana se deplasează în străinătate pentru a participa la simpozioane, conferințe, manifestări cultural-sportive sau pentru a urma un tratament medical, ori îmbolnăvirea sau decesul unei rude stabilite în străinătate. În orice situație, invitația redactată într-o limbă străină trebuie însoțită și de traducerea, în limba română, efectuată de un traducător autorizat.

Lista cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății, conform prevederilor Ordinului comun MAI/MSF nr. 311/248/2002 (pentru călătoriile în aceste țări, cetățenii români nu au nevoie de asigurare medicală): Albania, Marea Britanie, Armenia, Bulgaria, Cipru, China, Croația, Cuba, Egipt, Grecia, Serbia și Muntenegru, Liban, Lituania, Macedonia, Moldova, Rusia, Siria, Slovenia, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria

Lista statelor pe teritoriul cărora cetățenii români pot intra/sta fără viză (comunicată de Ministerul Afacerilor Externe): Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Chile, Cipru, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Malta, Maroc, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Sfântul Scaun, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, Ungaria, Uruguay, Venezuela

ATENȚIE! Cetățenii români pot călători pentru o perioadă determinată (30-90 de zile) într-un interval prestabilit (6 luni-1 an), în țările pentru care nu este necesară viza de intrare, iar durata șederii, de regulă, poate fi realizată doar într-un singur stat. Astfel, în țările membre ale Spațiului Schengen: Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Luxemburg, Islanda, Danemarca și în Elveția, cetățenii români au dreptul legal de ședere o perioadă de 90 zile într-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Convenția de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi făcute mai multe călătorii în acest interval, dar totalul zilelor de ședere nu trebuie să depășească 90, de la data primei intrări în Spațiul Schengen. După consumarea celor 90 zile, cetățeanul român are obligația de a părăsi Spațiul Schengen, putând reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrări.

 

   
Copyright © 2006 Mervani GROUP ROMANIA.
Design by MERVANI MEDIA
 
Vizitati Site-ul Mervani.ro  RADIO MIX MONTAN - SINAIA 104,7 FM